QUY TRÌNH THIẾT KẾ WEBSITE

Lựa chọn giao diện

Sông Mã Media sở hữu kho giao diện vô cùng phong phú giúp khách hàng chọn mẫu website phù hợp với đặc thù sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Sau khi lựa chọn quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Cung cấp thông tin

Khi đã lựa chọn giao diện cho mình, quý khách vui lòng yêu cầu chỉnh sửa giao diện theo yêu cầu cho chúng tôi. Hãy click vào Chọn mẫu web này và cung cấp đầy đủ thông tin được yêu cầu.

Chỉnh sửa yêu cầu

Khi tiếp nhận yêu cầu quý khách, chúng tôi sẽ nhanh chóng liên lạc để xác nhận và tiến hành chỉnh sửa. Chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu chính sửa của quý khách trong 24h.

Thử nghiệm và bàn giao

Khi chỉnh sửa yêu cầu phù hợp với yêu cầu khách hàng, chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành chạy thử. Nếu khách hàng đồng ý và không còn yêu cầu, chúng tôi sẽ tiến hành bàn giao và kết thúc quy trình.

Nếu quý khách vẫn còn đau đầu và không chọn được giao diện ưng ý cho mình, quý khách có thể sử dụng dịch vụ thiết kế website theo yêu cầu mà chúng tôi cung cấp.

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo

0334 859 168